Utbildningar

AFFÄRSUTVECKLING, FÖRELÄSNINGAR & UTBILDNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE

Nyheter:

 

2016-01-09

 

Över 70 st aktiebolag är redan nu inbokade på ekonomikurser under 2016. Är du också intresserad? Klicka på "Kontakt"

 

 

Om utbildningarna

 

Utbildningen sker alltid med kundens eget AB som grund. Det är endast när du arbetar med analys och planering av ditt eget bolags siffror som ett bra resultat kan uppnås.

 

Tomarrows filosofi är att utbildningarna måste vara branschanpassade. Dessutom måste det ske en personlig kontakt med varje deltagare innan kursstart. Ska man arbeta med det egna aktiebolagets siffror bör man säkerställa att deltagaren är väl förberedd. Pga ovanstående bör inte deltagareantalet överstiga 10 personer vid varje kurstillfälle.

 

Utvärdering och uppföljning är en självklarhet i de utbildningar som ges.